AKTUALNOŚCI

09.06.2019 Nowy Zarząd
W miniony piątek w Cafe Club Polonia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków KKS Polonia. Po zaakceptowaniu sprawozdań z prac Zarządu i Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium ustępującym władzom. Później odbyły się wybory sterników klubu na następne 4 lata.

W skład nowego Zarządu weszli:
Adam Rabiega - Prezes
Zdzisław Rachuciński - Wiceprezes ds. finansowych
Krzysztof Michalak - Wiceprezes ds. piłki ręcznej
Hubert Górecki - Wiceprezes ds. piłki nożnej
Robert Jasiak - Sekretarz
Alicja Bogusz - Członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Przemysław Zimoch - Przewodniczący
Marek Stryjak - Członek Komisji
Marek Wierzchołek - Członek Komisji
Komunikaty Klubu wróć do listy