AKTUALNOŚCI

27.08.2020 Zaproszenie na zebranie
Zarząd Kępińskiego Klubu Sportowego Polonia serdecznie zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane działalnością klubu na Walne Zebranie.

Na podstawie pkt. 3 § 27 Statutu Zarząd Kępińskiego Klubu Sportowego „POLONIA” zwołujemy na dzień 31.08.2020 roku Walne Zebranie Sprawozdawcze. Zebranie odbędzie się o godzinie 18 w „Cafe Club Polonia”, Aleje Marcinkowskiego 13a, 63-600 Kępno.
Komunikaty Klubu wróć do listy