AKTUALNOŚCI

14.05.2016 Zarząd z absolutorium za 2015 rok
W piątek 13 maja odbyło się Walne Zebranie Członków Kępińskiego Klubu Sportowego "POLONIA". Najważniejszymi uchwałami podjętymi przez zgromadzenie było zaakceptowanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także udzielenie absolutorium.
 
Ponadto zgromadzeni Członkowie stowarzyszenia powiększyli liczebność Zarządu do 7 osób, a jego skład uzupełniła Pani Alicja Bogusz.
 
Walne Zebranie, w uznaniu za wkład w funkcjonowanie Klubu na przestrzeni lat, jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyznania godności członka honorowego następującym osobom:
 
Ryszard Staniszewski
Jan Sobczak
Ryszard Witek
Andrzej Czarczyński
Andrzej Hofman
Stefan Pucała
Andrzej Jerchel
Dariusz Fabisiak
Stanisław Szymczak
Adam Tęsiorowski
Podczas zebrania, w uznaniu za zasługi, zostały wręczone następujące odznaczenia związkowe dla działaczy Klubu:
 
Złota Honorowa Odznaka PZPN:
 
Bogusław Gruszczyński
Zdzisław Rachuciński
Srebrna Honorowa Odznaka WZPN:
 
Piotr Psikus
Alicja Bogusz
Brązowa Honorowa Odznaka OZPN:
 
Ryszard Nowicki
Karol Szubert
Zgromadzeni wybrali także dwóch delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Kaliskiego OZPN, którymi zostali członek Klubu Andrzej Mroziński oraz Prezes Zarządu Karol Szubert. Delegatem KKS "POLONIA" na a Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Wielkopolskiego ZPN został Andrzej Mroziński.
Komunikaty Klubu wróć do listy