AKTUALNOŚCI

06.08.2020 Zasady bezpieczeństwa podczas meczów domowych
W związku z panującą epidemią SARS-CoV-2 oraz ustalonymi obostrzeniami dla powiatu kępińskiego. Na meczach domowych Polonii Kępno obowiązywać będą następujące zasady:   1. Na stadionie zajętych może być nie więcej niż 25% miejsc.
  2. Wejście na stadion będzie możliwe jedynie od strony hali sportowej, nie będzie możliwości przebywania na stadionie od strony ławek rezerwowych.
  3. Na trybunach należy zajmować co drugie miejsce w rzędach naprzemiennie.
  4. Obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, do czasu zajęcia miejsca oraz podczas poruszania się po obiekcie.
  5. Należy zachować obowiązkową odległość 1,5 m od innej osoby.
  6. Zasady obowiązywać będą do odwołania na każdym meczu domowym.
  7. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może wiązać się z zakazem wstępu lub koniecznością opuszczenia stadionu przez uczestnika.
Komunikaty Klubu wróć do listy